2005-07-13

Släktforskardagar i Göteborg

Temat för Släktforskardagarna i Göteborg 2005 är ”Porten mot väster”. Göteborg har ju verkligen, under århundradens lopp, fungerat som en port mot resten av världen. I första hand kanske man tänker på emigrationen undeer 1800-talet. Men redan på 1600-talet så var immigration från det moderna Europa ett viktigt inslag och på 1700-talet så blomstrade staden i och med Ostindiska kompaniets import av varor från fjärran länder.

Delar av kyrkoböckerna från den "Ostindiska" perioden finns sökbara hos Släktdata. Demonstration av den nya sökmaskinen, som blir fritt tillgänglig på Internet, sker i Släktdatas monter.

Det kommer att hållas ett 30-tal föreläsningar som alla är gratis. Ämnena sträcker sig från släktforskning i USA till databaser om Ostindiska kompaniet och mycket mer.

Läs detaljerat program på http://www.slaktdata.org/gbg2005

Inga kommentarer: