2005-02-08

Avskrifter och värde

Avskrifter (register)

Det börjar bli mer och mer vanligt att publicera avskrivna kyrkoböcker på Internet. Avskrifterna kommer ibland från enskilda personer och ibland från släktforskarföreningar. Kvalitét varierar förstås, men jag tycker att det är bättre att man publicerar ett materialet trots kvalitétsbrister. Det är ju åndå bara en sekundärkälla som rimligen alla släktforskare vet att man måste verifiera mot originalkällan. Naturligtvis är det också viktigt att man anger vilken kvalitétsnivå ett register har, om det är kontrollerat av flera personer eller om det i sin tur är avskrivet från en annan sekundärkälla.

Värde

Varje publicerad avskrift eller register är naturligtvis värdefullt för de släktforskare som hittar det. Om man har tur så hittar men registret när man "Googlar". Det totala värdet ökar förstås med antalet publicerade register, ganska linjärt.

Men det finns också ett dolt värde i många register som skulle kunna göra så att värdet med flera register ökar snabbare än linjärt. Om man sammanställer många register i en databas med bra sökmöjligheter så ökar värdet eftersom man får möjlighet att hitta personer som kanske finns i en församlig som man inte hade förväntat sig. Det största extra värdet får man förstås när olika register från närliggade församlingar sammanställs.

Tillgänglighet

Internet är väl idag den effektivaste spridningsmetoden för att kunna nå så många släktforskare och andra intresserade som möjligt. Enligt en utredning från Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, så hade ca 3,2 miljoner kunder Internet-tillgång 2002. Ökningen mellan 1998 och 2002 var ca 400 000 per år vilket extrapolerat skulle innbära att det idag borde finnas minst 4 miljoner kunder i Sverige.


Fritt tillgängliga registersamlingar

Finns det flera? skriv en kommentar isåfall så lägger jag till. Det finns förstås också ett antal avgiftsbelagda registersamlingar som jag inte tar med här.

Inga kommentarer: