2006-09-19

Gömma GeneWeb bakom en "vhost"

Jag har sedan flera år tillbaka använt GenWeb för att organisera och publicera min släktforskning. Jag har en masterversion som jag kör lokalt hemma och en server-version för publicering på Internet. Vid uppdateringar så behöver jag bara kopiera en liten textfil (plus eventuella bilder) från min lokala dator till webbservern för att publicera på Internet.

En nackdel med GeneWeb-programmet är dock att det inte har fullständigt stöd för att kunna köras under en s.k "named virtual host", dvs en webbserver där flera olika adresser delar på samma numeriska IP-adress. För att kunna köra GenWeb på en helt egen adress så är man alltså tvungen att ha en unik dedicerad IP-adress för just detta.Jag vill ju egentligen köra GeneWeb på min vanliga webbadress under ett eget "directory", t.ex sanderfamily.org/gw/sander.

Ett sätt att lösa det skulle vara att bara köra GeneWeb lokalt (helt osynligt från Internet) och sedan låta ett program, en s.k proxy accessa den lokala adressen och passa resulatet vidare ut till Internet. Och för att göra en lång historia kort så lyckades jag nästan med ett litet php-program. Det som inte lyckades helt var inloggningen. Ok, efter lite funderande så insåg jag att mitt första försök var onödigt komplicerat. Min webbserver, Apache, har ju faktist inbyggda funktioner för detta. Jag valde att använda modulen mod_proxy och det behövdes i princip bara tre raders konfiguration för att allt skulle fungera. Så här:
ProxyRequests off
ProxyPass /gw/ http://localhost:2317/
<location>
ProxyPassReverse /
</location>

Nu kan jag alltså nå min databas "sander" i GeneWeb via adressen sanderfamily.org/gw/sander Inloggning och allt ser ut att fungera helt transparent och allt mitt övriga data på samma webbadress fungerar precis som förut.

Inga kommentarer: