2006-04-13

Genlines SCB-böcker och FamilyFinder

För att kunna hitta information som är nyare än ca 1860 i Genline så måste man ge sig in de de något svårnavigerade s.k SCB-böckerna. Dessa böcker är sammanställningar av födda vigda och döda gjorda för Statistiska Centralbyrån.

För att enklare kunna hitta i dessa så har frivilliga krafter tagit fram ett antal register till dessa böcker. Med matriser av församlingar och årtal så kan man med visst besvär plocka fram det unika GID-numret som identifierar en bild i Genline. Detta nr får man sedan själv skriva in i FamilyFinder. Klart användbart, men...

Om jag skulle få önska så skulle jag mycket hellre se att man i dessa register kunde klicka på en webbadress som sedan automagiskt öppnade rätt sida i familyFinder. Om den möjligheten fanns så skulle användbarheten för Genline i allmänhet öka väsentligt. Förutom att enklare hitta rätt i SCB-böckerna så skulle man också kunna göra privata länksamlingar till källorna för sin egen släktforskning. Så en fråga till Genline är: Är det möjligt att göra en webadress som i någon mening pekar direkt på en bild i Genline, dvs någon sorts bokmärken som man kan använda på webbsidor? Fortfarande så måste man förstås ha ett abonnemang för att kunna titta på bilderna. Denna metod skulle också bli ett värdefullt marknadsföringsinstrument för Genline då man utan abonnemang antingen hamnar på en inloggningssida eller får möjlighet att köpa ett abonnemang.

En fundering är om det var ett riktigt steg av Genline att med FamilyFinder version 2 gå ifrån den tidigare mera webanpassade versionen som antagligen skulle vara enklare att bygga ihop med webbfunktioner...

Inga kommentarer: