2006-01-06

Över 50 000 registerposter återfunna!

Den senaste tiden så har jag och Mårten Sjöbris, Släktdatas registeransvarige, jobbat med att komma ikapp med eftersläpande nya register. Alla nya register läggs nu enbart in i den nya registerdatabasen.

Vi håller också på, med några medlemmars hjälp, att verifiera så att alla poster har förts över korrekt från den gamla databasen. Det har funnits frågetecken, både kring det totala antalet poster som har varit för lågt och kring eventuella dubletter. Det första problemet löstes igår med hjälp av ett tips från Leif Jähnke, han saknade några poster i bl.a Skee. Det visade sig att importscriptet som laddar databasen i vissa lägen hoppade över registerposter till synes slumpmässigt. Det var naturligtvis inte slumpmässigt och problemet var enkelt åtgärdat. Efter omladdning av ca en tredjedel av databasen så lyckades vi återfinna ca 55 000 poster!

Vi fortsätter nu med identifiering av eventuella dublettregister. Tyvärr kommer detta att resultera i en minskning av det totala antalet poster. Förhopppningsvi i mindre omfattning.

Inga kommentarer: