2005-10-04

Ostindiefararen Götheborgs resa till Kanton i Kina

Jag har gjort en liten interaktiv karta som visar den faktiska vägen som skeppet seglar. Positionerna uppdateras ca en gång per dygn.

Hittills har jag bara hittat positioner i GP:s bloggbok. Är det någon som vet om det finns aktuella positioner någon annanstans?

----

Uppdatering 2005-10-08
Kartan är nu uppdaterad och har några fler funktioner, t.ex att räkna ut distansen mellan aktuell och föregående punkt samt att kunna centrera kartan till vissa förutbestämda positioner. Allt data till kartan hämtas nu med AJAX-metoder.

----

Uppdatering 2005-11-13
Fartyget har nu lämnat Vigo och är på väg utanför Portugals kust mot nästa stopp i Cádiz. SOIC verkar nu äntligen ha fått igång sin interaktiva karta. Men jag tycker faktiskt att min egen karta är betydligt mera lättanvänd även om den måste uppdateras manuellt. Jag försöker att uppdatera positionen ett par gånger om dagen och försöker hålla länkar med information efter vägen aktuella.

Inga kommentarer: