2005-04-20

Bredband åt alla

42 procent av alla 15-74-åringar har numera bredband hemma. Detta
visar resultaten av Mediavisions Bredbandsundersökning för första
kvartalet 2005. Ökningen just nu är som störst bland de äldre.
Jämfört med fjärde kvartalet 2004, har innehavet i gruppen 55-74-
åringar ökat med 25 procent.

Detta enligt Mediavisions undersökning för det första kvartalet 2005. Undersökningen bygger på mer än 6 500 intervjuer.


Detta borde innebära att det finns en stor potential för tjänster som t.ex Genline och Arkion. Kanske man till och med kan hoppas på lägre priser efterhand som kundunderlaget blir större.

Inga kommentarer: